Liên hệ - Góp ý

Liên hệ - Góp ý

Mọi liên hệ - góp ý về khoa, liên hệ:

Phó trưởng khoa phụ trách: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.