Bộ môn Tin học

Login

Đăng nhập
 
BỘ MÔN TIN HỌC

Bộ môn Tin học là bộ môn thuộc khoa Kỹ thuật Công nghệ - Môi trường, trường Cao đẳng Cần Thơ. Bộ môn chịu trách nhiệm đào tạo Cử nhân cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ thông tin.

Với năng lực cơ sở đào tạo: đội ngũ giảng viên bộ môn Tin học giàu kinh nghiệm giảng dạy, trình độ cao và nhiệt tình (bộ môn có 1 giảng viên nghiên cứu sinh, 13 giảng viên thạc sĩ, 2 giảng viên đang học cao học, 2 giảng viên kỹ sư); cùng với cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại (9 phòng thực hành tin học) bộ môn Tin học được sự phân công của Trường Cao đẳng Cần Thơ đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ thông tin với hai chuyên ngành Cao đẳng: Tin học ứng dụng, Hệ thống thông tin và hệ trung cấp với bốn chuyên ngành: Tin học ứng dụng, Quản trị mạng, Công nghệ phần mềm, Thiết kế và quản lý Website.

Với mục tiêu đào tạo là giúp học sinh - sinh viên nắm được kiến thức và khả năng thực hành tốt trong các lĩnh vực có liên quan đến công nghệ thông tin như: Kỹ thuật lập trình, cài đặt máy tính, mạng máy tính, thiết kế Website. Ngoài ra, học sinh - sinh viên có kiến thức liên thông nâng cao trình độ và mở rộng kiến thức nhằm thích nghi tốt với sự phát triển kinh tế, xã hội, có khả năng thực hành và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ tin học trong đa số các ngành và thành phần kinh tế.

Hiện tại, bộ môn đào đạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ thông tin và trung cấp với các chuyên ngành sau:

               * Với hệ Cử nhân cao đẳng Công nghệ thông tin gồm hai chuyên ngành:

                - Cao đẳng Tin học ứng dụng

                - Cao đẳng Hệ thống thông tin

               * Với hệ Trung cấp Công nghệ thông tin gồm bốn chuyên ngành:

                - Trung cấp Tin học ứng dụng

                - Trung cấp Quản trị mạng

                - Trung cấp Công nghệ phần mềm

                - Trung cấp Quản trị và thiết kế Website

                Nhân sự hiện tại như sau:

STT

Họ và tên

Học vị - Chuyên ngành

Chức vụ

1

Nguyễn Hồng

Ngọc

Th.S Toán, CN Tin

Phó khoa

3

Nguyễn Việt Huỳnh

Mai

ThS Khoa học máy tính

Phó Trưởng khoa phụ trách

2

Lâm Thanh

Ngọc

ThS Tin học

Trưởng bộ môn

4

Thái Thị Ngọc

Thúy

ThS Tin học

Giảng viên

5

Nguyễn Thị Hồng

Yến

ThS Hệ thống thông tin

Giảng viên

6

Trần Thị Bích

Liên

ThS Hệ thống thông tin

Giảng viên

7

Tần Duy

Khánh

ThS Hệ thống thông tin

Giảng viên

8

Trương Hùng

Chen

ThS Hệ thống thông tin

Giảng viên

9

Ngô Thị Lan

Hương

KS Tin học

Giảng viên

10

Nguyễn Thị Phương

Hằng

KS Tin học

Giảng viên

11

Bùi Thị Ngọc

Dung

ThS Hệ thống thông tin

Phó trưởng bộ môn

12

Lê Thị Phương

Nhung

KS Tin học

Giảng viên

13

Trần Huỳnh

Anh

ThS Hệ thống thông tin

Giảng viên

14

Trần Duy

Quang

ThS Hệ thống thông tin

Giảng viên

15

Nguyễn Đình

Ngọc

ThS Khoa học máy tính

Giảng viên

16

Nguyễn Minh

Trang

ThS Hệ thống thông tin

Giảng viên

17

Huỳnh Bá

Lộc

KS Tin học

Giảng viên

18

Lê Ngọc

Chân

ThS Hệ thống thông tin

Giảng viên

19

Tống Nhã

Uyên

ĐH Tin học

Trợ lý khoa

20

Thiều Thị

Na

ĐH Tin học

Trợ lý phòng thực hành

21

Văn Huy Hưng

Nam

CĐ Quản trị mạng

Trợ lý phòng thực hành

22

Trần Hoàng

Anh

CĐ Quản trị mạng

Trợ lý phòng thực hành

 

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.