Đoàn thanh niên

Thông báo về việc thu lệ phí và quỹ hoạt động đoàn năm học 2017-2018

Thông báo lệ phí và quỹ hoạt động đoàn năm học 2017-2018

Cập nhật lần cuối ngày Thứ hai, 18 Tháng 9 2017 08:00

Mẫu báo cáo tình hình đoàn viên và danh sách thông kê đoàn viên

Mẫu báo cáo tình hình đoàn viên

Mẫu danh sách thống kê đoàn viên

Cập nhật lần cuối ngày Thứ hai, 18 Tháng 9 2017 07:51

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3 (TỔ CHỨC NGÀY 12/03/2017)

 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3

Thời gian: 7h30 ngày 12/03/2017

Địa điểm: Sân bóng chuyền A3

Thành phần: tất cả ĐVTN các chi đoàn trực thuộc Đoàn khoa

(Lick vào đây để tải thông báo)

Cập nhật lần cuối ngày Thứ tư, 01 Tháng 3 2017 21:58

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.