Bộ môn

Luật An toàn thông tin mạng 2015

 

 

LuatAntoanthongtinmang.pdf

Cập nhật lần cuối ngày Thứ sáu, 02 Tháng 12 2016 16:30

Dời lịch họp tổ vào lúc 16h30 ngày 09/08/2016

 

THÔNG BÁO DỜI LỊCH HỌP BỘ MÔN TIN HỌC

 

Thời gian: Chiều 16h30 ngày thứ 3 (9/8/2016).

Địa điểm: PM1

Thành phần: toàn thể CB-GV bộ môn Tin học. (không giải quyết vắng)

Nội dung: lấy ý kiến bầu tổ phó chuyên môn.

Cập nhật lần cuối ngày Thứ hai, 08 Tháng 8 2016 08:03

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thực hành phòng máy

     Nhằm phục vụ cho việc sửa chữa thiết bị phòng thực hành, nay tổ tin học thông báo phòng máy 04 sẽ ngưng hoạt động vào 03 ngày: T4(26/11/2014), T5(27/11/2014), T6(28/11/2014). Giảng viên và sinh viên xem lịch phòng máy để điều chỉnh kịp thời.

TTCM

Lâm Thanh Ngọc

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 14 Tháng 6 2016 08:32

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thực hành phòng máy 03

 Nhằm phục vụ cho việc sửa chữa thiết bị phòng thực hành, nay tổ tin học thông báo phòng máy 03 sẽ ngưng hoạt động vào ngày T3(09/12/2014). Giảng viên và sinh viên xem lịch phòng máy để điều chỉnh kịp thời.

TTCM

Lâm Thanh Ngọc

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 14 Tháng 6 2016 08:32

Thông báo họp tổ Tin học

Thời gian: 15h thứ tư (19/11/2014) 

Địa điểm: phòng máy 1

Nội dung: lấy ý kiến văn kiện đại hội đảng viên lần thứ III nhiệm kỳ 2015 -2017.

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 14 Tháng 6 2016 08:32

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.