Tuyển dụng - việc làm

Login

Đăng nhập

Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH ngành Kỹ thuật điện, điện tử

 

Xem thông báo

 

Cập nhật lần cuối ngày Thứ hai, 05 Tháng 9 2016 03:26

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.