Nhân sự ban chấp hành

Login

Đăng nhập
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013 - 2014
STTHọ và tênChức vụĐơn vị công tácLiên hệ
1 Trần Hữu Tính Chủ tịch Tổ Lý - Kỹ thuật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Tiêu Tuấn Phong Phó chủ tịch Tổ Môi trường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Ngọc Phượng Ủy viên Tổ Hóa - Sinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.