Đoàn thanh niên

Login

Đăng nhập
ĐOÀN THANH NIÊN
Đoàn Khoa Kỹ thuật Công nghệ là tổ chính trị xã hội của Thanh niên, Sinh viên - học sinh trường Cao đẳng Cần Thơ. Đoàn Khoa trực thuộc Đoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ và chịu sự lãnh đạo của Đoàn Trường, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Cần Thơ.Ngay từ khi thành lập, Đoàn Khoa đã quan tâm đến sự phát triển của các chi đoàn. Thường xuyên nâng cao đổi mới về công tác quản lý, giáo dục tư tưởng cho đội ngũ BCH Đoàn Khoa, BCH chi đoàn trực thuộc. Tổ chức về nguồn, giao lưu văn nghệ, TDTT, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, ….Trong những năm vừa qua Đoàn Khoa không ngừng lớn mạnh về cơ cấu tổ chức, qui mô chất lượng về  hoạt động  phong trào. Hiện nay toàn khoa có 35 chi đoàn, BCH Đoàn Khoa có 15 đồng chí trong đó 5 uỷ viên Ban Thường vụ
1. Chức năng

- Đoàn kết, vận động, tập hợp Đoàn viên - Thanh niên; giáo dục đạo đức, chính trị, bản lĩnh cách mạng vững vàng có ý chí vươn lên trong học tập và rèn luyện; nâng cao năng lực học tập, rèn luyện thể dục thể thao …

- Tổ chức triển khai Nghị Quyết của Đảng, Đoàn cấp trên đến Đoàn viên, Thanh niên và cơ sở Đoàn trực thuộc.

- Tạo môi trường cho Đoàn viên Thanh niên cống hiến và trưởng thành, chung sức cùng cộng đồng góp phần cùng nhà trường thực hiện thành công sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho Tỉnh nhà và các Tỉnh lân cận góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

- Thực hiện công tác Kiểm tra cán bộ Đoàn viên, tổ chức Đoàn chấp hành điều lệ, kỷ luật Đoàn và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của cán bộ đoàn viên, thanh niên, sinh viên và nhân dân có liên quan đến cán bộ, Đoàn viên và tổ chức Đoàn.

- Tham gia xây dựng phát triển Đảng, phát triển nhà trường là nồng cốt chính trị cho Hội Sinh viên trường.

- Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, trí tuệ và sáng tạo của toàn thể Đoàn viên thanh niên trường trong những năm qua Đoàn trường đã hoạt động được một số kết quả như sau:

+ Tham mưu Đảng ủy, BGH, các cấp chính quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cán bộ Đoàn viên, sinh viên - học sinh.

+ Tham gia xây dựng phát triển Đảng, phát triển nhà trường, là đơn vị nồng cốt chính trị cho Hội Sinh viên trường.

+ Đoàn là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ. Chức năng này khẳng định rõ tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức của thanh niên, vì thanh niên.

2. Nhiệm vụ

- Đoàn Khoa triển khai và thực hiện tốt công tác giáo dục với một số nội dung: Giáo dục lý tưởng; giáo dục truyền thống; giáo dục Pháp luật, giáo dục nhân cách, đạo đức lối sống, giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ và kỹ năng sống cho ĐVTN nhà Trường.

- Hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh và nâng cao.

- Đẩy mạnh phong trào Thanh niên tình nguyện, công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa….phát huy vai trò xung kích tình nguyện trong Thanh niên, thực hiện nhiệm vụ phát triển Trường, phát triển kinh tế của Tỉnh.

- Đẩy mạnh Phong trào thanh niên Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ Quốc; đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Thanh niên lập nghiệp và Tuổi trẻ giữ nước. Chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế.

- Công tác tổ chức – xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp Thanh niên, Đoàn viên tham gia xây dựng Đảng, phải được quan tâm và đầu tư.

Một trong những công việc hàng đầu của Ban Chấp hành Đoàn Khoa là giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho đoàn viên – thanh niên các chi đoàn trực thuộc. Nhiệm vụ này đã được các chi đoàn quan tâm tổ chức, thông qua triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam - Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” và thông qua các hoạt động phong trào của Đoàn khoa… đã góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh, động viên tuổi trẻ trường phấn đấu học tập, rèn luyện và hành động theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Trong những năm qua Đoàn khoa đã thường xuyên tổ chức các hoạt động lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, qua đó góp phần bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, định hướng lý tưởng và củng cố niềm tin cho tuổi trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.