Liên chi hội

Hoạt động chào mừng 8-03-2014 của học sinh - sinh viên

Hình ảnh về hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng 8-03 của học sinh, sinh viên Cập nhật lần cuối ngày Chủ nhật, 23 Tháng 3 2014 09:57
Xem thêm: Hoạt động chào mừng 8-03-2014 của học sinh - sinh viên

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.