Tin giáo vụ khoa

Login

Đăng nhập

lịch thi học phần học lại -lần 2 (đợt thi tháng 5 và 6/2020)

106401462 280968086487066 336273789861989759 n107393391 677158489796817 4273004020117711544 n

Cập nhật lần cuối ngày Thứ tư, 08 Tháng 7 2020 07:52

Thông báo nhận đơn học lại K40

103465919 1345760955614754 710199862963934714 o

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 16 Tháng 6 2020 07:02

lịch thi học lại đợt 2/2019

123457688910

Cập nhật lần cuối ngày Thứ sáu, 13 Tháng 9 2019 02:47

lịch thi lân1 học lại đợt 2/2019

123457688910

Cập nhật lần cuối ngày Thứ sáu, 13 Tháng 9 2019 03:03

lịch thi các học phần trả nợ (đợt 1/2019)

69077104 1093840757473443 7092614898470879232 n69150916 1093840787473440 8390204344854642688 n

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 20 Tháng 8 2019 01:08

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.