Tin giáo vụ khoa

Login

Đăng nhập

lịch thi học lại lần 1 (đợt thi tháng 10/2020)

1 62 73 64 5

Cập nhật lần cuối ngày Thứ hai, 12 Tháng 10 2020 07:38

kết quả thi các môn học lại (các môn nộp điểm tháng 10/2020)

1 52 6

Cập nhật lần cuối ngày Thứ sáu, 09 Tháng 10 2020 09:50

kết quả thi học lại (tiếp theo) (đợt thi tháng 7/2020)

9 210 211

Cập nhật lần cuối ngày Thứ tư, 12 Tháng 8 2020 09:20

kế hoạch học lại đợt tháng 8/2020

1 32 43 4

Cập nhật lần cuối ngày Thứ hai, 24 Tháng 8 2020 03:42

kết quả thi học lại (đợt thi tháng 7/2020)

1 32 43 44 45 36 37 38 3

Cập nhật lần cuối ngày Thứ tư, 12 Tháng 8 2020 09:16

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.