Bản tin

Login

Đăng nhập

Thông báo thời gian nhận đơn học lại các môn chung

116128801 576673039882381 8353851023722232260 n

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 28 Tháng 7 2020 09:38

lịch thi học phần học lại -lần 2 (đợt thi tháng 5 và 6/2020)

106401462 280968086487066 336273789861989759 n107393391 677158489796817 4273004020117711544 n

Cập nhật lần cuối ngày Thứ tư, 08 Tháng 7 2020 07:52

lịch thi lân1 học lại đợt 2/2019

123457688910

Cập nhật lần cuối ngày Thứ sáu, 13 Tháng 9 2019 03:03

Thông báo nhận đơn học lại K40

103465919 1345760955614754 710199862963934714 o

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 16 Tháng 6 2020 07:02

lịch thi học lại đợt 2/2019

123457688910

Cập nhật lần cuối ngày Thứ sáu, 13 Tháng 9 2019 02:47

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.