Tốt nghiệp

Login

Đăng nhập

ds sv tốt nghiệp theo QĐ ngày 28/7/2022

123

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 09 Tháng 8 2022 09:16

ds sv tốt nghiệp theo QĐ ngày 13/6/2022

12

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 28 Tháng 6 2022 06:42

ds sv tốt nghiệp the o QĐ 578 và 579/QĐ-CĐCT ngày 30/11/2021

12

Cập nhật lần cuối ngày Thứ tư, 29 Tháng 12 2021 07:22

kết quả xét tốt nghiệp tháng 4/2022

12345

Cập nhật lần cuối ngày Thứ tư, 11 Tháng 5 2022 00:55

kết quả xét tốt nghiệp 183 và 184/QĐ-CĐCT tháng 4/2021

1234

Cập nhật lần cuối ngày Thứ tư, 12 Tháng 5 2021 01:29

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.