Tốt nghiệp

Login

Đăng nhập

DS tốt nghiệp theo 569/QĐ-CĐCT ngày 28/9/2020

1 42 53 5

Cập nhật lần cuối ngày Thứ tư, 07 Tháng 10 2020 02:29

Kết quả xét tốt nghiệp 387/QĐ ngày 20/7/2020

1 32 43 44 4

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 15 Tháng 9 2020 08:17

danh sách sv tốt nghiệp theo 213/QĐ-CĐCT

1 22 33 34 35 26 27 28 2

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 21 Tháng 7 2020 07:39

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.