Chủ nhiệm/Cố vấn học tập

Login

Đăng nhập

Chủ nhiệm/Cố vấn học tập

STTHọ và tênLớpEmail liên hệ
1 Trần Văn Sơn CĐ CNKT Xây Dựng A K36 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Thị Như Mai CĐ CNKT Xây Dựng B K36 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Huỳnh Bá Lộc CĐ Quản trị mạng K36 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Trần Ngọc Chánh CĐ Công nghệ phần mềm A K36 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Nguyễn Thị Hồng Yến CĐ Công nghệ phần mềm B K36 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Tiêu Tuấn Phong CĐ Kỹ thuật Môi trường K36 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Trần Lan Chi CĐ Quản lý tài nguyên và môi trường A K36 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Nguyễn Thị Mỹ Linh CĐ Quản lý tài nguyên và môi trường B K36 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Nguyễn Thị Kim Oanh CĐ May K36 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Thái Thị Ngọc Thúy CĐ Công nghệ thông tin A K37 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Bùi Thị Ngọc Dung CĐ Công nghệ thông tin B K37 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Nguyễn Thụy Bảo Uyên CĐ Kiểm soát và bảo vệ môi trường A K37 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Trần Lan Chi CĐ Kiểm soát và bảo vệ môi trường B K37 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Nguyễn Thị Kiều Phương CĐ Kỹ thuật môi trường A K37 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Tiêu Tuấn Phong CĐ Kỹ thuật môi trường B K37 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Trần Thị Thanh Thanh CĐ Công nghệ Kỹ thuật Xây Dựng A K37 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 Lê Thị Thảo CĐ Công nghệ Kỹ thuật Xây Dựng B K37 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 Trương Hùng Chen CĐ Tin liên thông K3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 Phạm Hoài Linh TC Điện K37 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20 Nguyễn Đình Ngọc TC Tin học K37 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 Trần Ngọc Thái TC Xây dựng K37 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22 Nguyễn Tấn Hưng CĐ Công nghệ Kỹ thuật Xây Dựng A K38 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23 Trần Văn CĐ Công nghệ Kỹ thuật Xây Dựng B K38 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24 Trần Huỳnh Anh CĐ Công nghệ Kỹ thuật Xây Dựng C K38 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25 Nguyễn Đăng Ngân CĐ Kỹ thuật Môi trường A K38 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
26 Chung Thị Bích My CĐ Kỹ thuật Môi trường B K38 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
27 Nguyễn Ngọc Phượng CĐ Quản lý tài nguyên và môi trường A K38 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
28 Nguyễn Thị Thanh CĐ Quản lý tài nguyên và môi trường B K38 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
29 Đặng Phúc Đảm CĐ Quản lý tài nguyên và môi trường C K38 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
30 Hồ Thị Kiều Trân CĐ Quản lý tài nguyên và môi trường D K38 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
31 Nguyễn Việt Huỳnh Mai CĐ Tin học ứng dụng A K38 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
32 Trần Thị Bích Liên CĐ Tin học ứng dụng B K38 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
33 Trần Hữu Tính TC Điện K38 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
34 Tần Duy Khánh TC Tin học K38 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
35 Nguyễn Đăng Duy TC Xây dựng K38 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.