Tin học

Login

Đăng nhập

Cuộc thi "Làm chủ Tin học căn bản"

Các lớp chuyên ngành Tin học: CĐ K36, K37, K38, CĐ Liên thông K3 và TC K37, K38 đăng ký tham gia cuộc thi "Làm chủ Tin học căn bản".

Cập nhật lần cuối ngày Thứ sáu, 30 Tháng 5 2014 00:49
Xem thêm: Cuộc thi "Làm chủ Tin học căn bản"

Hoạt động câu lạc bộ Tin học ngày 16-02-2014

Vài hình ảnh lưu niệm về hoạt động câu lạc giữa giảng viên tổ tin và sinh viên chuyên ngành tin học được tổ chức ngày 16-02-2014

Cập nhật lần cuối ngày Chủ nhật, 23 Tháng 3 2014 10:15
Xem thêm: Hoạt động câu lạc bộ Tin học ngày 16-02-2014

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.