Tin giáo vụ khoa

Login

Đăng nhập

Thời khóa biểu học phần thay thế các lớp cao đẳng K40

 

1. CNPM

2. QTM

3. HTTT

4. QLTNMT A

5. QLTNMT B

6. QLTNMT C

7. QLTNMT D

8. KTMT

9. Công nghệ may

10. XD A

11. XD B

12. XD C

Cập nhật lần cuối ngày Thứ sáu, 18 Tháng 5 2018 02:47

Lịch thi học phần IV- Lần 1 các lớp cao đẳng K41

 

Trang 1

Trang 2

Cập nhật lần cuối ngày Thứ tư, 16 Tháng 5 2018 00:57

Thời khóa biểu 02 lớp Tin học A K42 và HTTT K42 (13-4-2018)

 

1. Tin học A

2. HTTT

Cập nhật lần cuối ngày Thứ năm, 12 Tháng 4 2018 23:23

Thời khóa biểu lớp CĐ Quản lý tài nguyên môi trường K42 (27-4-2018)

 

1. CĐ QLTNMT K42

Cập nhật lần cuối ngày Thứ sáu, 27 Tháng 4 2018 08:17

Thời khóa biểu lớp CĐ Công nghệ may K41 (29-3-2018)

 

1. CĐ Công nghệ may K41

Cập nhật lần cuối ngày Thứ sáu, 30 Tháng 3 2018 01:10

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.