Ban cán sự lớp

Login

Đăng nhập

Ban cán sự lớp

STTLớpHọ và tênChức vụLiên hệ
Lớp trưởng Lớp phó Bí thư
1 CĐ CNKT Xây Dựng A K36 Đoàn Văn x     01663506114
Dương Chí Tính   x   01689680285
Bùi Văn Sắm     x 01666859759
2 CĐ CNKT Xây Dựng B K36 Nguyễn Khắc Tâm x     0993459594
Trương Quốc Long   x   01689680285
Nguyễn Sơn Nguyên     x 01658972971
3 CĐ QLTN & MT A K36 Ngô Thành Ngọc x     01204956855
Trần Thị Muộn   x    
Tăng Thanh Lam     x  
4 CĐ QLTN & MT B K36 Nguyễn Thành Long x     01665428456
Lê Nhật Anh   x    
Lâm My Sa     x  
5 CĐ May K36 Nguyễn Thị Phước Lộc x     01689010361
Nguyễn Thị Hồng An   x   01212171214
Trương Thị Thùy Tiên     x 0939406251
6 CĐ Quản trị mạng K36 Nguyễn Hà Huy x     0926011310
Trương Ngọc Thơ   x    
Phan Ngọc Trọng     x 01664752743
7 CĐ CNPM A K36 Văn Công Sang x     01648185508
Nguyễn Hải Đăng   x   0982657213
Trần Văn Đạt     x  
8 CĐ CNPM B K36 Nguyễn Phước Hiển x     01263808717
Lâm Bích Thuận   x   01677201833
Phan Văn Ý     x 0987910772
9 CĐ Công nghệ Kỹ thuật Môi trường K36 Phạm Minh Thanh x     01225836043
Đỗ Thành Vinh   x    
Nguyễn Ngọc Nguyên     x 0922171197
10 CĐ Công nghệ thông tin A K37 Trần Hải Hồ x      
Huỳnh Thị Mỹ Nương   x    
Lê Văn Hiếu     x  
11 CĐ Công nghệ thông tin B K37 Nguyễn Minh Tiến x     01225853785
Nguyễn Duy Phương   x    
Lê Hữu Phát     x  
12 CĐ Liên Thông K3 Nguyễn Bá Công Tài x     01682810088
Đoàn Hoàng Qui   x   0989262332
Nguyễn Thái     x 0917157398
13 CĐ Kỹ thuật Môi trường A K37 Lê Thị Kim Yến x     01654327371
Dư Lam Đăng Khoa   x   0986802634
Huỳnh Thị Huyền Anh     x 01886077978
14 CĐ Kỹ thuật Môi trường B K37 Liêu Bảo Duy x     01678859081
Hà Thị Trường Giang   x   01694766290
Nguyễn Thanh Hằng     x 0969363775
15 CĐ Quản lý tài nguyên và môi trường A K37 Trương Anh Kim x     01698400868
Nguyễn Thị Hồng Gấm   x   01253082439
Huỳnh Tấn Phát     x 01283696616
16 CĐ Quản lý tài nguyên và môi trường B K37 Nguyễn Hồ Y Phụng x     0939912928
Trầm Thị Bích Phương   x    
Phạm Hoàng Khánh     x  
17 CĐ Công nghệ Kỹ thuật xây dựng A K37 Cao Xuân Phúc Uy x     0962706617
Nguyễn Nam Tước   x   01658000082
Lê Anh Tuấn     x 0962706617
18 CĐ Công nghệ Kỹ thuật xây dựng B K37 Nguyễn Vũ x     0964491603
Trần Gia Thông   x   01698312405
Lê Phương Nam     x 01275757521
19 TC Xây dựng K37 Nguyễn Thành Long x     01686667979
Bành Ngọc Đăng Khiêm   x   0939864832
Dương Duy     x 0947664663
20 TC Tin học K37 Nguyễn Chí Tâm x     0948882952
Nguyễn Quế Anh   x    
Trịnh Hoài Bảo     x  
21 TC Điện công nghiệp K37 Nguyễn Công Danh x     0984244085
Nguyễn Trần Hoài Vọng   x   0902819002
Võ Thành Hiếu     x 0983140075

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.