Dời lịch họp tổ vào lúc 16h30 ngày 09/08/2016

 

THÔNG BÁO DỜI LỊCH HỌP BỘ MÔN TIN HỌC

 

Thời gian: Chiều 16h30 ngày thứ 3 (9/8/2016).

Địa điểm: PM1

Thành phần: toàn thể CB-GV bộ môn Tin học. (không giải quyết vắng)

Nội dung: lấy ý kiến bầu tổ phó chuyên môn.

Tin mới

Các tin khác