Dời lịch họp tổ vào lúc 16h30 ngày 09/08/2016

Dời lịch họp tổ vào lúc 16h30 ngày 09/08/2016

 

THÔNG BÁO DỜI LỊCH HỌP BỘ MÔN TIN HỌC

 

Thời gian: Chiều 16h30 ngày thứ 3 (9/8/2016).

Địa điểm: PM1

Thành phần: toàn thể CB-GV bộ môn Tin học. (không giải quyết vắng)

Nội dung: lấy ý kiến bầu tổ phó chuyên môn.

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.