Thông báo về việc điều chỉnh lịch thực hành phòng máy 03

 Nhằm phục vụ cho việc sửa chữa thiết bị phòng thực hành, nay tổ tin học thông báo phòng máy 03 sẽ ngưng hoạt động vào ngày T3(09/12/2014). Giảng viên và sinh viên xem lịch phòng máy để điều chỉnh kịp thời.

TTCM

Lâm Thanh Ngọc

Tin mới

Các tin khác