Thông báo về việc điều chỉnh lịch thực hành phòng máy

     Nhằm phục vụ cho việc sửa chữa thiết bị phòng thực hành, nay tổ tin học thông báo phòng máy 04 sẽ ngưng hoạt động vào 03 ngày: T4(26/11/2014), T5(27/11/2014), T6(28/11/2014). Giảng viên và sinh viên xem lịch phòng máy để điều chỉnh kịp thời.

TTCM

Lâm Thanh Ngọc

Tin mới

Các tin khác