Thông báo về việc điều chỉnh lịch thực hành phòng máy

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thực hành phòng máy

     Nhằm phục vụ cho việc sửa chữa thiết bị phòng thực hành, nay tổ tin học thông báo phòng máy 04 sẽ ngưng hoạt động vào 03 ngày: T4(26/11/2014), T5(27/11/2014), T6(28/11/2014). Giảng viên và sinh viên xem lịch phòng máy để điều chỉnh kịp thời.

TTCM

Lâm Thanh Ngọc

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.