Hoạt động thực hành tin học của sinh viên chuyên ngành

Hoạt động thực hành tin học của sinh viên chuyên ngành

 

20140321_152135.jpg20140321_152142.jpg20140321_152133.jpg20140321_152156.jpgPHONG MAY 2.jpg20140321_152116.jpg20140321_152110.jpg20140321_152150.jpgPHONG MAY 1.jpg

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.