Bộ môn Xây dựng

Login

Đăng nhập
 
BỘ MÔN LÝ - KỸ THUẬT
Tổ Vật lý - Kỹ thuật được thành lập từ tháng 06/2007, thuộc Khoa Kỹ thuật – Công nghệ với tiền thân là Tổ Vật lý – Khoa Toán - Lý - Tin học trường Cao Đẳng Sư Phạm Cần Thơ (nay là Trường Cao Đẳng Cần Thơ).
Tổ là đơn vị quản lý chuyên môn đào tạo của các ngành học về Công nghệ Xây dựng, Công nghệ May, Điện dân dụng & công nghiệp….
Tổng số tổ Vật lý - Kỹ thuật có 16 giảng viên. Gồm
+ 08 thạc sĩ
+ 03 đang học cao học
+ 05 đại học
Giảng viên trong tổ bao gồm 04 chuyên ngành: Vật lý, Điện công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng và May công nghiệp.
Tổ chịu trách nhiệm đào tạo các ngành:
+ Cao Đẳng: Công nghệ kỹ thuật Xây dựng DD & CN, Công nghệ May
+ Trung cấp: Điện dân dụng & công nghiệp, Xây dựng dân dụng
Nhân sự hiện tại của Tổ gồm:
ly-kythuat
 
STTHọ và tênHọc vị - Chuyên ngànhChức vụ
1 Nguyễn Anh Thư Th.S Vật lý Lý thuyết, KS Tin học Giảng viên
2 Trần Thị Thanh Thanh KS Công trình Nông thôn Trưởng bộ môn
3 Nguyễn Đăng Duy Th.S Vật lý Kỹ thuật Phó bộ môn, Giảng viên chính
4 Trần Hữu Tính Th.S Thiết bị mạng và nhà máy điện Phó bộ môn
5 Nguyễn Thị Kim Oanh KS Công nghệ cắt May Giảng viên
6 Trần Văn CN Vật lý Giảng viên
7 Lê Quốc Khương Ks. Kỹ thuật điện-điện tử Giảng viên
8 Nguyễn Thị Như Mai KS Xây dựng dân dụng và công nghiệp Giảng viên
9 Đặng Phúc Đảm Th.S Vật lý Lý thuyết Giảng viên
10 Trần Văn Sơn KS Xây dựng dân dựng và công nghiệp Giảng viên
11 Nguyễn Lê Tố Như Th.S Kỹ thuật Công nghiệp Giảng viên
12 Thiều Thị Thanh Hoa KS Trồng trọt Trợ lý khoa
13 Lê Trung Nhân KS Xây dựng Giảng viên
14 Ngô Nguyễn Ngọc Thơ

ĐH Xây dựng công trình thủy

ĐH Tài chính - Ngân hàng

Giảng viên
15 Huỳnh Quốc Kha

ĐH Xây dựng dân dụng & Công nghiệp

Giảng viên
16 Lê Minh Long

ĐH Kĩ thuật điện - Điện tử

Giảng viên

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.