KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3 (TỔ CHỨC NGÀY 12/03/2017)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3 (TỔ CHỨC NGÀY 12/03/2017)

 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3

Thời gian: 7h30 ngày 12/03/2017

Địa điểm: Sân bóng chuyền A3

Thành phần: tất cả ĐVTN các chi đoàn trực thuộc Đoàn khoa

(Lick vào đây để tải thông báo)

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.