Thông báo Lịch thi đấu Ném bóng tù và Kéo co nam, nữ. Chào mừng ngày 20/11

Login

Đăng nhập

Thông báo Lịch thi đấu Ném bóng tù và Kéo co nam, nữ. Chào mừng ngày 20/11

- Sáng bắt đầu từ 7h30 thi đấu môn Ném bóng tù ( Khoa KT-CN trận thứ 2).

- Chiều bắt đầu từ 14h00 kéo có nữ (trận thứ 1), nam (trận thứ 3).

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.