Đại Hội Công Đoàn Khoa

Login

Đăng nhập

Đại Hội Công Đoàn Khoa

Vào lúc 16 giờ 30 phút – tại Phòng họp 1 – Công đoàn kỹ thuật công nghệ tổ chức đại hội công đoàn khoa, với sự có mặt của Ban lãnh đạo khoa và đại diện ban chấp hành công đoàn trường đồng chí Bé Tư – Phó chủ tịch công đoàn trường và cùng các thầy cô khoa kỹ thuật công nghệ. Ban chấp hành công đoàn đã báo cáo tống kết, tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ 2013 – 2014 và đề ra phương hướng trong năm học 2014 – 2015. Chương trình đã diễn ra vô cùng ý nghĩa khi nhận được sự chỉ đạo của Chi ủy và Công đoàn trường để ban chấp hành công đoàn mới hoạt động tốt hơn. Và ban bầu cử đã tiến hành bầu ban chấp hành công đoàn năm học 2014 – 2015 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

 

 

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.