HỌC LẠI ĐỢT 2/2019

Login

Đăng nhập

HỌC LẠI ĐỢT 2/2019

THÔNG BÁO

SINH VIÊN XEM LỊCH HỌC LẠI CÁC MÔN CHUNG VÀ MÔN CHUYÊN NGÀNH. NẾU CÓ TRÙNG LỊCH HỌC THÌ PHẢN HỒI VỀ KHOA TRƯỚC 16H00 NGÀY 03/7/2019

(CHÚ Ý: TẤT CẢ CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH THEO KẾ HOẠCH SẼ DỜI LẠI 1 TUẦN)

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.