Lịch họp chi bộ và họp khoa tháng 01/2017

Lịch họp chi bộ và họp khoa tháng 01/2017

 

1. Họp chi bộ Kỹ thuật

            Thời gian: 14h45

            Địa điểm: Phòng họp 1

            Thành phần: Đảng viên chi bộ Kỹ thuật

2. Họp khoa KTCN - MT

            Thời gian: 15h30

             Địa điểm: Phòng họp 1

            Thành phần: Toàn thể CBGVNV khoa KTCN - MT

Liên hệ

Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ & Môi Trường - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Điện thoại: 07103 783 106
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Việt Huỳnh Mai - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quản trị: KS. Tống Nhã Uyên - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kỹ thuật & Thiết kế: ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.